Zandspuiten.nl de kruipruimte aanvul- en isoleer specialist. Schelpen, Lava en kleikorrels.

Wij hebben reeds honderden kruipruimtes voorzien van allerlei materialen voor ophoging en isolatie. Door verzakking breekt de riolering af en ontstaat er een rioollucht in de kruipruimte.
Als de rioolspecialist is geweest is de stank niet weg, omdat er altijd rommel blijft liggen.
Of er komt grondwater in de kruipruimte door de grondverzakking waardoor er veel muggen en vliegjes uit de kruipruimte komen.
Kortom, Zandspuiten.nl helpt u uit de brand.