Zandspuiten.nl, het bedrijf voor al uw zandzuig klussen, groot of klein voor bedrijf of particulier. Zandzuigen tussen kwetsbare leidingen.

Project Universiteit Wageningen

Het wegzuigen tussen leidingen van zand is voor ons een eitje. Deze leidingen waren verzakt en moesten zonder schade te maken opgegraven worden. Niet graven maar zuigen.

Project zandblazen Dordrecht.

Wij hebben net een groot project afgerond, namelijk het werkklaar maken van een kruipruimte onder een voormalig bejaarde tehuis te Dordrecht. Hier wordt de totale riolering nagekeken en de kwaaitaal vloer wordt ondersteund, omdat deze op een groot aantal plekken aangetast is.
Wij hebben tegen de totale binnenzijde van de funderingsbalken een dikke rug zand geblazen om inzakking van de buitengrond tegen te gaan en over de gehele oppervlakte een laag zand aangebracht.
De moeilijkheids graad bij dit werk was de vele ruimtes en de grote afstand van de wagen naar de ruimtes. Maar door onze ervaring hebben wij dit binnen een week geblazen tot grote tevredenheid van onze opdrachtgever.

Project zandblazen Belgie.

Zandblazen onder hoogspanning in Belgie. Bij een grote chemische plant in Belgie hebben wij 40 ton zand geblazen in diverse tranformator- en verdeel huisjes. De hoogspanning kon niet worden afgezet en de kwetsbare electronische apparatuur niet worden afgedekt, hierdoor zijn de specialisten van Zandspuiten.nl er bij geroepen om deze moeilijke klus te klaren.
Wij hebben de toezegging voor vervolg opdrachten.

U ziet op deze foto een gedeelte van de vloer die open ligt. Ook de werkruimte die minimaal is.

Project zandzuigen/ drapzuigen/rioolslibzuigen Amstelveen.

Begin: 1711206. Leegzuigen van een kruipruimte in Amstelveen. Erg moeilijk door een hoog gehalte van puin en klei. Dit werk wordt op uren basis uitgevoerd, ingeschat drie weken werk. Einde: 18122006.

Project zandzuigen en vecalienzuigen 32 kantoorunits te Rotterdam.

Begin: 29112006 wegzuigen op uurbasis.
32 Kantoorunits te Rotterdam, riolering afgebroken door verzakking van de grond circa 25 cm. Er zijn geen luiken aanwezig en de vloer is direct op de grondslag gestort. PROBLEEM? Niet voor Zandspuiten.nl, gat graven en gangen zuigen ter hoogte van de riolering, riool maken en opnieuw beugelen, gat dichtblazen en herstraten. Einde: 02022007